F217
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 下坡角
[今停駛] 明志科技大學
[今停駛] 泰山巖
[今停駛] 明志國小
[今停駛] 文程路口
[今停駛] 義學里
[今停駛] 同榮里
[今停駛] 泰山高中
[今停駛] 泰山區公所
[今停駛] 泰山國小
[今停駛] 憲訓中心
[今停駛] 泰山國中
[今停駛] 山腳溪橋
[今停駛] 圓通寺
[今停駛] 大科活動中心
[今停駛] 青春嶺
[今停駛] 林口長庚醫院
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 青春嶺
[今停駛] 大科活動中心
[今停駛] 圓通寺
[今停駛] 山腳溪橋
[今停駛] 泰山國中
[今停駛] 憲訓中心
[今停駛] 泰山國小
[今停駛] 泰山區公所
[今停駛] 泰山高中
[今停駛] 同榮里
[今停駛] 義學里
[今停駛] 文程路口
[今停駛] 明志國小
[今停駛] 泰山巖
[今停駛] 明志科技大學
[今停駛] 下坡角
↑ 回到最上方