F213黎明
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 泰山公有市場
[今停駛] 福泰里
[今停駛] 泰山分駐所
[今停駛] 泰山國小
[今停駛] 憲訓中心
[今停駛] 泰山國中
[今停駛] 山腳溪橋
[今停駛] 黎明技術學院
[今停駛] 圓通寺
[今停駛] 大科路30號
[今停駛] 大科路63號
[今停駛] 鎮安宮
[今停駛] 勝隆土雞城
[今停駛] 自強路37號
[今停駛] 普興宮
[今停駛] 聖王宮
[今停駛] 山腳溪橋
[今停駛] 泰山國中
[今停駛] 憲訓中心
[今停駛] 泰山國小
[今停駛] 泰山分駐所
[今停駛] 福泰里
[今停駛] 泰山公有市場
↑ 回到最上方
回程
↑ 回到最上方