F302
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 三重區公所
[今停駛] 新北市立聯合醫院
[今停駛] 大同路口
[今停駛] 金國戲院
[今停駛] 三重客運
[今停駛] 長壽西街口
[今停駛] 三安里
[今停駛] 龍門路口
[今停駛] 德林寺
[今停駛] 崇德社區
[今停駛] 仁愛街口
[今停駛] 仁愛街125巷口
[今停駛] 仁愛街125巷97號
[今停駛] 仁義街
[今停駛] 五常郵局
[今停駛] 五常公園
[今停駛] 仁愛街266號(聚善祠)
[今停駛] 仁政街49號(聖安宮)
[今停駛] 仁政街113號
[今停駛] 仁愛街315巷口
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 五常郵局
[今停駛] 仁義街
[今停駛] 仁義街12號
[今停駛] 三德活動中心
[今停駛] 龍濱活動中心
[今停駛] 龍濱公園
[今停駛] 長樂街口
[今停駛] 長泰派出所
[今停駛] 長生街口
[今停駛] 三重派出所(福德北路)
[今停駛] 捷運臺北橋站
[今停駛] 國園戲院
[今停駛] 大同路口
[今停駛] 新北市立聯合醫院
[今停駛] 三重區公所
↑ 回到最上方