F801
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 第一市場
[今停駛] 東和里
[今停駛] 加油站
[今停駛] 106線紅綠燈口
[今停駛] 瑞興新村
[今停駛] 8.9鄰路口
[今停駛] 大寮
[今停駛] 國芳橋
[今停駛] 瑞亭國小
[今停駛] 吉慶公園城
[今停駛] 吉慶國小
[今停駛] 粗坑口
[今停駛] 瑞慶橋頭
[今停駛] 吉安停車場
[今停駛] 吉安宮
[今停駛] 四腳亭火車站
[今停駛] 吉慶停車場
[今停駛] 萬福宮
[今停駛] 月眉路56號
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 月眉路56號
[今停駛] 萬福宮
[今停駛] 吉慶停車場
[今停駛] 四腳亭火車站
[今停駛] 吉安宮
[今停駛] 吉安停車場
[今停駛] 粗坑口
[今停駛] 瑞慶橋頭
[今停駛] 吉慶國小
[今停駛] 吉慶公園城
[今停駛] 瑞亭國小
[今停駛] 國芳橋
[今停駛] 大寮
[今停駛] 8.9鄰路口
[今停駛] 瑞興新村
[今停駛] 106線紅綠燈口
[今停駛] 加油站
[今停駛] 東和里
[今停駛] 第一市場
[今停駛] 瑞芳火車站(區民廣場)
↑ 回到最上方