F833
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 貢寮火車站
[今停駛] 貢寮區公所
[今停駛] 貢寮國中
[今停駛] 龍吉市民活動中心
[今停駛] 戲棚地
[今停駛] 五叉路
[今停駛] 下坪內坑交叉口
[今停駛] 桃源谷牛埔
[今停駛] 桃源谷登山口
[今停駛] 桃源谷牛埔
[今停駛] 下坪內坑交叉口
[今停駛] 吉林3號橋
[今停駛] 吉林派出所
[今停駛] 貢寮區公所
[今停駛] 貢寮火車站
↑ 回到最上方
回程
↑ 回到最上方