F931-0700
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 金山區公所
[今停駛] 磺溪橋
[今停駛] 三界聖德宮
[今停駛] 半嶺(李簡玉英路口)
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 兩湖里
[今停駛] 葵扇湖
[今停駛] 重和里
[今停駛] 六股中路
[今停駛] 磺溪中橋
[今停駛] 金山區公所
↑ 回到最上方
回程
↑ 回到最上方