F916
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 樟樹國中
[今停駛] 水都社區
[今停駛] 工建路
[今停駛] 社后派出所
[今停駛] 大汐止百貨(中興路)
[今停駛] 世電社區
[今停駛] 汐湖橋口
[今停駛] 經貿園區
[今停駛] 木南煤礦
[今停駛] 康寧中興路口
[今停駛] 金龍市場
[今停駛] 北峰里
[今停駛] 民族六街口
[今停駛] 金龍里
[今停駛] 湖東街口
[今停駛] 金龍湖
[今停駛] 濱湖大第
[今停駛] 伯爵山莊一
[今停駛] 伯爵山莊
[今停駛] 樟江大橋
[今停駛] 半島花園
[今停駛] 福安宮
[今停駛] 樟樹國小
[今停駛] 樟樹國中
↑ 回到最上方
回程
↑ 回到最上方