F237副
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 未來城社區
[今停駛] 公園苑社區
[今停駛] 扶輪公園
[今停駛] 夢想之都社區
[今停駛] 瑞士花園9社區
[今停駛] 大未來社區
[今停駛] 榮耀之星社區
[今停駛] 四季喜悅社區
[今停駛] 湖南里活動中心
[今停駛] 總督府社區
[今停駛] 中山路文林一街口
[今停駛] 文三中山路口
[今停駛] 春城麗池社區
[今停駛] 凡爾賽花園社區
[今停駛] 麗園國小
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 麗園國小
[今停駛] 凡爾賽花園社區
[今停駛] 春城麗池社區
[今停駛] 文化三路中山路口
[今停駛] 中山路文林一街口
[今停駛] 湖南里活動中心
[今停駛] 法國四季社區
[今停駛] 榮耀之星社區
[今停駛] 大未來社區
[今停駛] 瑞士花園9社區
[今停駛] 夢想之都社區
[今停駛] 扶輪公園(文化三路)
[今停駛] 公園苑社區
[今停駛] 未來城社區
↑ 回到最上方