F825
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 平溪
[今停駛] 田子
[今停駛] 慶和站
[今停駛] 南山社區
[今停駛] 十分寮橋
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 雙溪高中
[今停駛] 雙溪火車站
[今停駛] 雙溪高中
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 十分寮橋
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 暖暖區公所
[今停駛] 八堵國小
[今停駛] 安樂區行政大樓
[今停駛] 三十一號橋
[今停駛]
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 安樂區行政大樓
[今停駛] 八堵國小
[今停駛] 暖暖區公所
[] 中途點(不停靠)
[] 十分寮橋
[今停駛] 南山社區
[今停駛] 慶和站
[今停駛] 田子
[今停駛] 平溪
[] 中途點(不停靠)
[] 雙溪高中
[] 雙溪火車站
[] 雙溪高中
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 十分寮橋
[今停駛]
↑ 回到最上方