GR2
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[未發車] 桃園總站
[未發車] 建國路口
[未發車] 桃園公車站
[未發車] 南華復興街口
[未發車] 南華街口
[未發車] 三民建國路口
[未發車] 三民介壽路口
[未發車] 陽明公園站(G06)
[未發車] 桃園監理站
[未發車] 利台
[未發車] 力行街口
[未發車] 無線電台
[未發車] 小大湳
[未發車] 忠勇西街站(G05)
[2分] 廣豐新天地
[2分] 陸光四村
[3分] 大湳站(G04)
[3分] 大湳辦事處
[5分] 大潤發
[5分] 瑞祥社區
[6分] 鴻昌社區
[7分] 麻園站(G03)
[8分] 梅花社區
[9分] 欣桃社區
[10分] 松柏園
[11分] 瑞豐國小(桃園防災教育館)
[12分] 瑞發家園
[13分] 更寮腳(興豐路)
[14分] 聯福巷
[15分] 興豐友聯街口
[17分] 豐田路
[17分] 豐田豐德路口
[19分] 遠雄艾菲爾
[20分] 興仁里
[20分] 八德區公所(三元宮)
[21分] 八德教養院
[22分] 崙子路口
[23分] 仁德公園
[24分] 仁德廣興路口
[25分] 溪濱公園
[27分] 建德長興路口
[29分] 八德區公所(農會)
↑ 回到最上方
回程
[29分] 八德區公所(農會)
[30分] 八德國中
[31分] 興豐友聯街口
[32分] 聯福巷
[34分] 更寮腳(介壽路)
[35分] 瑞發家園
[36分] 瑞豐國小(桃園防災教育館)
[將進站] 松柏園
[2分] 欣桃社區
[3分] 梅花社區
[3分] 麻園站(G03)
[4分] 鴻昌社區
[5分] 瑞祥社區
[6分] 大湳辦事處
[7分] 大湳站(G04)
[9分] 陸光四村
[10分] 廣豐新天地
[11分] 忠勇西街站(G05)
[12分] 小大湳
[12分] 無線電台
[14分] 力行街口
[14分] 利台
[15分] 桃園監理站
[16分] 陽明公園站(G06)
[17分] 三民介壽路口
[18分] 三民建國路口
[20分] 南華街口
[21分] 民族路口
[21分] 統領百貨
[25分] 建國路口
[26分] 桃園總站
↑ 回到最上方